Tromsø Røde Kors leksehjelp

Tromsø Røde Kors tilbyr leksehjelp til barn fra 11 år, ungdoms- og videregående skole samt elever fra voksenopplæring med ungdomsskole- og videregående-pensum.

Leksehjelpen foregår på Tromsø bibliotek og byarkiv (undervisningsrommet) tirsdager, onsdager og torsdager kl 15.30-19.30

Du kan også bruke digitalleksehjelp: www.digitalleksehjelp.no

Du finner informasjon om ukeplanen for Leksehjelpen på vår Facebook-side

Vil du delta på leksehjelp eller bli frivillig?

Ta kontakt med Sandra Iden på epost: sandra.iden@redcross.no eller på tel: 46 89 41 83

Leksehjelp: Mer informasjon