Nabogrupper for seniorer i Tromsø

I nabogruppene kan eldre sammen lage sosiale møteplasser, hjelpe hverandre med praktiske gjøremål og dele erfaringer om det å møte alderdommen i eget hjem.  

I Tromsø er nå første nabogruppe i gang! 60 eldre i et seniorborettslag har gått sammen om å bli en nabogruppe. De vil ta vare på hverandre, for å sikre helse og livskvalitet i eget hjem og eget nabolag. Det åpner også for nye muligheter som fellesutflukter og kulturarrangementer, opplæring i dataverktøy og sosiale medier, førstehjelpskurs med mer.  

For mer informasjon ta kontakt med:
Kontaktperson Monica Røsberg
Tel: 954 72 045
Epost: monica.rosberg@redcross.no