Norsktrening er en sosial møteplass hvor mennesker med norsk som fremmedspråk får mulighet til å praktisere muntlig norsk sammen med norsktalende frivillige. Tilbudet er for asylsøkere, flyktninger, arbeidsmigranter og familiegjenforente, og både menn og kvinner er velkomne. Tilbudet er et supplement, og ikke et alternativ, til den offentlige språkopplæringen.

Norsktreningen møtes tirsdager og onsdager fra 18.30-20.00 på Røde Kors huset i Tromsø i Jonas Lies gate 31. 

Oppstartdato for norsktrening: 12. og 13. september.
Velkommen!

Vil du bli frivillig eller deltaker?

For mer informasjon ta kontakt med Sandra Iden på epost: sandra.iden@redcross.no eller på tel: 46 89 41 83

Norsktrening: Mer informasjon