Norsktrening i Tromsø

Norsktrening er en sosial møteplass hvor mennesker med norsk som fremmedspråk får mulighet til å praktisere muntlig norsk sammen med norsktalende frivillige.

Tilbudet er for asylsøkere, flyktninger, arbeidsmigranter og familiegjenforente i Tromsø, og både menn og kvinner er velkomne. Tilbudet er et supplement, og ikke et alternativ, til den offentlige språkopplæringen.

Norsktreningen møtes tirsdager og onsdager fra 18.30-20.00 på Røde Kors huset i Tromsø i Jonas Lies gate 31. 

Velkommen!

Vil du bli frivillig eller deltaker?

For mer informasjon ta kontakt med Sandra Iden på epost: sandra.iden@redcross.no  eller på tel: 46 89 41 83

Norsktrening: Mer informasjon