Nettverk: Sosial kontakt og nettverksarbeid i Tromsø

Sosial kontakt og nettverksarbeid er et tilbud til mennesker som ønsker økt sosial kontakt og mulighet til å bygge sosiale nettverk.

Frivillige i Røde Kors møter hver dag mennesker som opplever at de står alene. Mange sliter psykisk. Andre har rusproblemer. Og noen står alene i samfunnet etter å ha blitt løslatt etter soning. Sosial kontakt og nettverksarbeid kan bidra til mer innhold og felleskap i dagliglivet. En fritidsaktivitet kan være en hjelp på veien til det mange ønsker seg: En helt vanlig hverdag.

Vil du bli frivillig?

For mer informasjon ta kontakt med:

Tromsø Røde Kors
E-post: nettverk.rktromso@gmail.com
Tlf: 77 61 36 61

Sosial kontakt og nettverksarbeid: Mer informasjon

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x