Tirsdagstreffet for seniorer i Tromsø

Tirsdagstreffet er en ukentlig sosial møteplass for hjemmeboende eldre, som holdes på Røde Kors-huset i Tromsø. Med god stemning rundt bordet samtales det, mens det serveres snitter og kaffe. Videre er det en fast trimøkt og det legges opp til andre former for aktivitet som allsang og foredrag.  

Mange av deltakerne kommer seg ikke ut ved egen hjelp. Derfor tilbys kjøretjeneste hvor alle som trenger det, får skyss til og fra arrangementet. Hver mandag ringer frivillige rundt til alle på deltakerlista for å finne ut hvem som trenger å bli hentet.

Velkommen!
For mer informasjon ta kontakt med:
Kontaktperson Tove Forsdahl
Tel: 47 26 28 86