Visitortjenesten i Tromsø - besøk til innsatte i fengsel

Ensomheten bak murene er stor, og besøket til innsatte i fengsel betyr mye i en monoton fengselshverdag. Visitorene skal være til støtte for innsatte i fengselet i Tromsø som trenger noen å snakke med

Vil du bli frivillig?

For mer informasjon ta kontakt med:

Tromsø Røde Kors
E-post: visitortromso.rk@gmail.com
Tel: 77 61 36 61

Besøk til innsatte i fengsel: Mer informasjon