Det er ikke uvanlig at vitner gruer seg til å skulle avgi forklaring i en rettsak. Tromsø Røde Kors gjør noe med dette.

Røde Kors i Troms samarbeider med de to domstolene i tinghuset i Tromsø (Nord-Troms Tingrett og Hålogaland Lagmannsrett), og Trondenes Tingrett i Harstad om drift av vitnestøtte. Aktiviteten skal dekke vitners behov for informasjon, praktisk tilrettelegging og medmenneskelig støtte i tilknytning til rettssaken.

En vitnestøtte kan gjøre dagen i tinghuset litt lettere for de som kommer for å vitne. Med vitnestøtte håper vi at vitnet opplever ankomst og ventetid i tinghuset på en bedre måte, og at den samfunnsgjerning det er å vitne i rettssaker blir opplevd mindre belastende.

For praktisk informasjon om vitner og andres rolle i en rettsak, gå inn på: www.domstol.no/halogaland

Vil du bli frivillig?

Ta kontakt med:

Kjell Roger Andersen
Administrativ leder
E-post
kjell.andersen@redcross.no
Telefon
97 02 83 08

 

Mer informasjon om Vitnestøtte