Årsmøte 2017

Vi avholder årsmøte for Tromsø Røde Kors torsdag 9. mars 2017 kl 18.00 i Jonas Lies gate 31.

SAKSLISTE
 1. Konstituering av møtet
 2. Årsberetninger 2016 - samt styreleders ord for året
 3. Regnskap 2016 med revisorberetning
 4. Valg av revisor for året 2017
 5. Strategiplan Tromsø Røde Kors
 6. Handlingsplaner 2017
 7. Budsjett 2017
 8. Valg av styre
 9. Valg av valgkomite

Sakspapirer tilgjengelig på Røde Kors huset eller ved kontakt på tromso.rk@gmail.com

Vel møtt!

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x