Informasjonsmøter Tromsø Røde Kors

Her finner du oversikt over kommende infomøter, tid, sted og påmelding.

Register deg som frivillig før møtet

Hvis du ikke allerede har vært på vår hjemmeside og registrert deg som frivillig, så oppfordrer vi deg til å gjøre det før du melder deg på ett av møtene under. Dette gjør arbeidet vårt lettere når vi skal følge deg opp.

Tid og påmelding

Onsdag 29. august kl 18.00-19.30
Tirsdag 9. oktober kl 18.00-19.30
Torsdag 8. november kl 18.00-19.30

Sted

Røde Kors-huset i Tromsø, Jonas Lies gate 31.
Vær oppmerksom på at det er begrenset med parkeringsplasser.

Spørsmål knyttet til infomøtene?

Kontakt Maria Birkely: maria.birkely@redcross.no. Tel: 94 97 04 60