Informasjonsmøter Tromsø Røde Kors

Her finner du oversikt over kommende infomøter, tid, sted og påmelding.

Register deg som frivillig før møtet

Hvis du ikke allerede har vært på vår hjemmeside og registrert deg som frivillig, så oppfordrer vi deg til å gjøre det før du melder deg på ett av møtene ("Bli Frivillig"). Dette gjør arbeidet vårt lettere når vi skal følge deg opp.

Tid

Vi setter opp nye informasjonsmøter høsten 2017:
Tirsdag 29. august kl 18-20
Mandag 2. oktober kl 18-20
Torsdag 2. november kl 18-20

Påmelding

For å melde deg på ett av disse møtene, klikk her.

Sted

VÆR OPPMERKSOM på at infomøtet den 2.oktober holdes på Elisabethsenteret i Mellomveien 50 (Operasjonsstua 2.etg) pga oppussing på Røde Kors-huset i Tromsø.
Vær oppmerksom på at det er begrenset med parkeringsplasser.

Spørsmål knyttet til infomøtene?

Kontakt Maria Birkely: maria.birkely@redcross.no. Tel: 94 97 04 60