Ansatte

Daglig leder Sissel Olsen
E-post: sissel.olsen@redcross.no
Tel: 97 79 57 60

Administrativ leder og Tilrettelegger Vitnestøtte Kjell Roger Andersen
E-post: kjell.andersen@redcross.no
Tel: 97 02 83 08

Tilrettelegger Hjelpekorps Odd-Bjørn Sørnes
E-post: odd.sornes@redcross.no
Tel: 90 23 82 50

Tilrettelegger Gatemegling Karen Nilsen
E-post: karen.nilsen@redcross.no
Tel: 90 55 05 75

Tromsø Røde Kors Frivilligsentral Monica Røsberg
E-post: monica.rosberg@redcross.no
Tel: 95 47 20 45

Tilrettelegger Norsktrening og Leksehjelp Sandra Iden 
E-post: sandra.iden@redcross.no 
Tel: 46 89 41 83

Tilrettelegger Flerkultur Nina Moe-Nilssen
E-post: nina.moe-nilssen@redcross.no
Tel: 90 51 74 20

Tilrettelegger Sunniva Johansen
E-post: sunniva.johansen@redcross.no
Tel: 91 86 28 43

Tilrettelegger Maria Birkely
E-post: maria.birkely@redcross.no
Tel: 94 97 04 60

Tilrettelegger (Arbeidstrening) Odd-Christian Lilleeng
E-post: odd.lilleeng@redcross.no
Tel: 99 10 88 16

Frivillige

Lokalforeningsleder Leif Hovden
E-post: styreleder.tromsork@gmail.com

Leder for Tromsø Røde Kors Hjelpekorps Gunn Schultz
E-post: gunn.schultz@gmail.com
Tel: 95 20 07 64

Leder for Tromsø Røde Kors Omsorg Hanne Ernstsen
E-post: hanne.ernstsen@rodekors.org

Leder for Tromsø Røde Kors Ungdom Andreas Fjeldsøe
E-post: rodekors.ungdomtromso@gmail.com
Tel: 41 28 96 63