Kurs for nye frivillige i Tromsø Røde Kors

For å bli frivillig i Røde Kors må du gjennomføre tre obligatoriske kurs. Her finner du mer info om kurs, tid og sted.

Obligatoriske kurs for nye frivillige

Vi ønsker at du først deltar på et infomøte før du melder deg på kurs, hvis ikke annet er avtalt.

Vær også oppmerksom på at enkelte aktiviteter har krav om egne, aktivitetsspesifikke kurs (Besøksvenn, Flerkulturelt arbeid, Hjelpekorps osv) utover de tre obligatoriske kursene. Dere vil i så fall få den informasjonen dere behøver av riktige vedkommende.

1 Introduksjon til Røde Kors

Kunnskap om Røde Kors' historie, prinsipper og arbeid nasjonalt og internasjonalt, hva det vil si å være frivillig i Tromsø og å være en Røde Korser.
Kan også tas på nett når som helst. Logg deg inn her!

2 Psykososial Førstehjelp

Gir innsikt i og formidler kunnskap som bidrar til at deltakerne blir i stand til å yte god psykososial førstehjelp. Gjennom oppgaver og øvelser får deltakerne også trene på hvordan slik støtte best kan gis. Meld deg på her!

Neste kurs: 
onsdag 31.1
lørdag 10.3

3 Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Frivillige i Hjelpekorpset trenger ikke dette kurset da innholdet dekkes av andre, mer omfattende kurs.
Deltakerne skal etter endt kurs kunne grunnleggende førstehjelp ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller. Meld deg på her!

Neste kurs:
lørdag 17.2
lørdag 14.4

Sted

Røde Kors-huset i Tromsø, Jonas Lies gate 31

 

Spørsmål knyttet til kursene?

Kontakt Sunniva Johansen: sunniva.johansen@redcross.no. Tel:  91 86 28 43

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x