Vest-Agder Røde Kors

Vest-Agder Røde Kors har nærmere 1.350 frivillige som er tilstede for mennesker som trenger støtte og hjelp. I tillegg støttes vi av ca. 5.000 medlemmer.

Lokalforeninger i Vest-Agder

Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Flyktningguide, Vitnestøtte, Besøk til innsatte i fengsel, RØFF, Norsktrening, Leksehjelp og Barnas Røde Kors
Vi har aktiviteter innen Røde Kors Ungdom, Barnas Røde Kors, Besøkstjeneste, Flyktningguide, Leksehjelp og norsktrening. Mangfold på Gullestad gård og Kriseberedskap - Håpets hus.
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors og RØFF.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Beredskapsvakt og Bingo.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Dørstokken.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Mangfold i Mandal og RØFF.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn og Mangfold i Songdalen.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Beredskapsvakt og Flyktningguide.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps RØFF og Sanitetsvakt.