Vest-Agder Røde Kors

Vest-Agder Røde Kors er representert i nesten alle kommunene i fylket og har 9 lokale avdelinger i kommunene.

Våre frivillige gjør en betydelig innsats for  barn og unge i sårbare situasjoner, ensomme og andre som trenger et medmenneske i hverdagen. Våre Hjelpekorps er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner. Vi har også beredskapsvakter som kan bidra ved kriser.

Om Vest-Agder Røde Kors

Aktuelle saker

Kontakt oss

Lokalforeninger

Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Flyktningguide, Vitnestøtte, Besøk til innsatte i fengsel, RØFF, Norsktrening, Barnas Røde Kors, Seniorgruppa og Sunshine Action Jackson.
Vi har aktiviteter innen Leksehjelp, Flyktningguide, Besøksvenn, Håpets hus, Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors og RØFF.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Beredskapsvakt og Bingo.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Dørstokken.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Mangfold i Mandal og RØFF.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn og Mangfold i Songdalen.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Beredskapsvakt og Flyktningguide.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps RØFF og Sanitetsvakt.