Kristiansand Røde Kors
E-post: kontoret@kristiansand.redcross.no
Tlf: 38 10 73 80

Lokalforeningsleder Erling Valvik

E-post: kontoret@kristiansand.redcross.no
Tlf: 38 10 73 80

Leder for Hjelpekorps, May Linn Grading Tarasenko
E-post: kristiansand@varkh.no
Tlf: 48 09 94 55

Leder for Besøksvenn, Minni Nypan
E-post: minnie.nypan@gmail.com
Tlf: 99 49 13 38

Leder for Flyktningguide, Marte Franck
E-post: marte.franck@redcross.no

Leder for Vitnestøtte, Svein Snekkestad
E-post: sveasolen@gmail.com
Tlf: 93 22 39 71

Leder for Besøk til innsatte i fengsel, Pål Uberg
E-post: paluberg@broadpark.no
Tlf: 97 17 03 89

Leder for BARK, Lena Malnes
E-post: lena.h.malnes@gmail.com

Tlf: 47 29 10 22

Leder for BARK krisesenteret, Cathrine Lorentsen
E-post: Ca_lorentsen@yahoo.no
Tlf: 48 11 57 72

Leder for Seniorgruppa, Ludvig Ilebekk
E-post: ludvik@ilebekk.no
Tlf: 90 16 91 74

Leder for Sunshine Action Jackson, Hilde Lilja
E-post: hilde.lilja@kristiansand.kommune.no
Tlf: 92 45 55 46

Leder for Aktiviteter for kreftsyke barn, Ann-Karin Håland
E-post: annkarinsmith@hotmail.com
Tlf: 97 58 37 73

Leder for Yngres, Bjørg Eirin Kilander
E-post: eirin.kilander@gmail.com
Tlf: 47 39 60 70

Leder for Senioras, Anne-Marie R. Sars
E-post: annemarieravnsars@gmail.com
Tlf: 48 21 60 35/ 38 01 58 33

Leder for JOA, Birgit Sørby
E-post: birgiso@online.no
Tlf: 45 22 45 38

Leder for Leksehjelp Kongsgård, Kristoffer Klausen
E-post: Kristofferklausen123@gmail.com
Tlf: 40 31 38 08

Leder for Leksehjelp Kvadraturen, Kari Repstad
E-post: karie.g.repstad@uia.no
Tlf: 99 24 77 75