Kristiansand Røde Kors, administrasjon
E-post: kontoret@kristiansand.redcross.no
Tlf: 38 10 73 80

Lokalforeningsleder Erling Valvik

E-post: kontoret@kristiansand.redcross.no
Tlf: 38 10 73 80

Frivillighetskoordinator
E-post: kristiansand@redcross.no
Tlf: 05003