Introduksjon til Røde Kors

Et obligatorisk kurs for frivillige og ansatte i Røde Kors. Hensikten er å skape bevissthet og forståelse for hva det vil si å gjøre en frivillig innsats for Røde Kors.

Innhold og læringmål

•Bli kjent med Røde Kors i Norge og internasjonalt.
•Få innblikk i viktige hendelser i Røde Kors sin historie.
•Reflektere over hva det vil si å være frivillig/ansatt.
•Skape bevissthet i forhold til rollen som Røde Korser.
•Bli kjent med 7 prinsipper som er førende for Røde Kors sin virksomhet.
•Få forståelse for Røde Kors støtteaktørsrolle og hvordan den kan styrke våre aktiviteter.
•Få en forståelse for hvordan Genèvekonvensjonene gir Røde Kors et spesielt mandat.
•Få en forståelse for Internasjonal humanitær rett (IHR).

Tid:  Tre timer

Undervisningsform:  Klasse/gruppe undervisning. Du kan også ta dette kurset elektronisk.

Vurdering og bevis for godkjent kurs.  Kursbevis forutsetter deltakelse på hele kurset: