Styret

Distriktsstyret består av frivillige tillitsvalgte som tar beslutninger på vegne av Vest-Agder Røde Kors. Styret har tre rådgivende organer; fra Omsorg, Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom, hvor leder fra

Einar Deisz
Leder
E-post
einar.deisz@gmail.com
Mobil
905 21 541