Søgne Røde Kors

Søgne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Leireveien 10, 464o
Telefon
97753322
E-post
srk-lok@online.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Flyktningguide

Besøksvenn