Søgne

Søgne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Leireveien 10, 464o
Telefon
97753322
E-post
srk-lok@online.no
Leder
Kristin Tangvall Mydland
Nestleder
Øystein Arnesen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Flyktningguide

Besøksvenn

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x