Songdalen

Songdalen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 36, 4685 NODELAND
Telefon
902 50 412
E-post
songdalenrk@hotmail.com

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Mangfold i Songdalen

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x