Songdalen

Songdalen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 36, 4685 NODELAND
Telefon
902 50 412
E-post
songdalenrk@hotmail.com
Leder
Monica Hattrem-Berge
Nestleder
Sylvi Mølland

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Mangfold i Songdalen