Utleie lokaler

I Horten Røde Kors har vi utleie av lokaler som dekker opp til 100 personer.

For mer informasjon ta kontakt på telefon: 94796993
mandag - torsdag. i tidsrommet kl 17.00 - 20.00.