Larvik Røde Kors

Larvik Røde Kors har aktiviteter innenfor områdene redning, beredskap og omsorg.

Adresse
Havnegata 12, Postboks 215 Sentrum, 3251 LARVIK
Telefon
45456919
E-post
larvik@vestfoldrk.no
Leder
Ragnhild Bull Hansen
Nestleder
Ole Larssen

Utleie av lokaler

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Larvik Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Sanitetsvakt

Førstehjelpskurs

Besøksvenn

Besøk til innsatte i fengsel

Hjerte for Larvik

Torsdagskafeen

Barnas Røde Kors