Hvite biler

Sykehuset i Vestfold tilbyr Røde Kors en ny oppgave. Vi skal transportere ferdigbehandlede pasienter trygt hjem til sin bopel eller til annen avtalt adresse på dagtid og kveldstid.

Aktiviteten starter opp 1. mars 2018 forutsatt inngåelse av samarbeidsavtale med sykehuset i Vestfold. Pasienttransportbilen bemannes av 2 kompetente og motiverte frivillige fra Røde Kors med fokus på humanitet, en sjåfør og en hjelper. Dette er en aktivitet som passer de fleste på tvers av alder og tilhørighet, men med personlig egnethet. Blir du med?

Er du interessert? Klikk her for å lese mer:

Send mail til hvitebiler@vestfoldrk.no, eller ring oss på telefon 414 61 050 for mer informasjon.