Kurs og opplæring i Vestfold Røde Kors

Røde Kors Hjelpekorps arrangerer kurs på forskjellige nivåer innenfor redning, beredskap, førstehjelp, pedagogikk, ledelse og organisasjon.
Alle frivillige og ansatte i Røde Kors må gjennomgå en obligatorisk kurspakke. I tillegg kan Røde Kors tilby en rekke kurs innen flere områder til sine frivillige og tillitsvalgte.