Temakurs

Vi tilbyr også temakurs innenfor de ulike aktivitetene våre samt opplæring for våre tillitsvalgte.

Beskrivelse av et utvalg kurs:

Omsorg: Besøkstjenesten

Omsorg: Migrasjon

Omsorg: Visitor

Ungdom: Grunnkurs ungdom