TV-aksjonen Vestfold

Her samler vi viktig informasjon om årets TV-aksjon:

TV-aksjonen har vært så heldig å få med seg Olaf Tufte som ambassadør for årets aksjon. Vi har truffet ham på Tufte Gård på Nykirke.
Det er nå avholdt 2 regionsamlinger for å forberede aksjonsledelsene i Vestfolds kommuner til årets TV-aksjon.