TV-aksjonen Vestfold

Her samler vi viktig informasjon om årets TV-aksjon:

Det er nå avholdt 2 regionsamlinger for å forberede aksjonsledelsene i Vestfolds kommuner til årets TV-aksjon.