Vi trenger bøssebærere

Vi trenger bøssebærere i alle kommuner i Vestfold.

Du kan melde deg frivillig som bøssebærer og derved hjelpe oss med å hjelpe andre.

Les mer og meld deg som bøssebærer her:

Blimed.no