Sande Røde Kors

Sande Røde Kors har aktiviteter innenfor områdene beredskap og omsorg.

Adresse
Postboks 165, 3071 SANDE I VESTFOLD
E-post
sande@vestfoldrk.no
Leder
Anna Kind
Nestleder
Ellen Dahlin Madsen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Sande

Besøkstjeneste

Beredskapsvakt

Sykkelvenner

Språkkafe

Internasjonal kvinnegruppe

Følgetjeneste

Musikkafe og tirsdagsklubben

Til Topps

Påskekaffe

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x