Stokke Røde Kors

Stokke Røde Kors har aktiviteter innenfor omsorgsfeltet.

Adresse
Nygaards alle 2H, 3160 Stokke
Leder
Turid Nodeland