Stokke Røde Kors

Stokke Røde Kors har aktiviteter innenfor omsorgsfeltet.

Adresse
Wergelands vei 21, 3117 Tønsberg
Leder
Turid Nodeland