Tjøme og Hvasser Røde Kors

Tjøme og Hvasser Røde har aktiviteter innenfor områdene redning, beredskap og omsorg.

Adresse
Boks 72, 3165 TJØME
Telefon
33 39 26 00
E-post
tjome@vestfoldrk.no
Leder
Tom Mathisen
Nestleder
Stig Tørnvall

Her finner du Tjøme og Hvasser Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter på Tjøme og Hvasser

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barnas Røde Kors

Leksehjelp