Tønsberg Røde Kors

Tønsberg Røde Kors har aktiviteter innenfor områdene redning, beredskap, og omsorg.

Adresse
Hedrumsgt. 4, Postboks 1219 Trudvang, 3105 TØNSBERG
Telefon
33350000
E-post
tonsberg@vestfoldrk.no
Leder
Per Annar Holm
Nestleder
Josefine Vacker

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Tønsberg Hjelpekorps Facebook-side

Her finner du Tønsberg Omsorgs Facebook-side

Her finner du Tønsberg Røde Kors Ungdoms Facebook-side

Beredskapsvakt

Hjelpekorps

Stella kvinnesenter

Barnas Røde Kors

Leksehjelp

Besøksvenn

Demens pårørendeskole

Åpent hus

Internasjonal kvinnegruppe

Norsktrening for kvinner

Norsktrening for menn

Røde Kors Ungdom

Ressurssenter for ungdom

Aktivitet for enslige mindreårige

Gatemegling

Vitnestøtte

Besøk til innsatte i fengsel

Sykehusguide

Til Topps

Ferie for Alle

Flyktningguide