Kurs

Tønsberg Røde Kors tilbyr ulike kurs til alle frivillige. Her er oversikten over når og hvor de holdes.

Informasjon om kursene

Introduksjon til Røde Kors

Grunnkurs i psykososial førstehjelp

Grunnkurs i førstehjelp

 

Kurskalender

Indroduksjonskurset - om Røde Kors (3 timer)

Psykososial førstehjelp (3 timer)

Førstehjelpskurs (5 timer over 2 dager)