Grunnkurs i førstehjelp

Dette kurset varer ca. fem timer og går over to dager.

Sted: Røde Kors huset i Hedrumsgate 4, Tønsberg

Målet med kurset er å gi deg grunnleggende førstehjelpskunnskaper, som vurdering og undersøkelse av skadet person, hjerte – lungeredning og stans av blødning. Førstehjelp er oftest basert på praktiske ferdigheter og dette kurset baserer seg på bare praktiske og aktive læringsformer.

Målgruppe
Obligatorisk for alle frivillige og ansatte i Røde Kors. Dette er et ledd i å styrke Røde Kors’ beredskapsevne og trygge den enkelte frivillige og ansatte i hvordan man skal utøve førstehjelp.

Påmelding:
Meld deg på ved å sende e-post til: else.moe@rodekors.org

Du vil motta en bekreftelse på at vi har mottatt din påmelding. Har du spørsmål kan du sende e-post til samme e-postadresse.

Påmeldingsfrist: Senest 1. uke før første kursdag.

I pausene serveres noe å bite i og kaffe, te m.m.

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x