Grunnkurs i psykososial førstehjelp

Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har funnet sted.

Kurset gir innsikt, styrker ferdigheter og formidler en rekke råd og tips som setter deltakerne i stand til å yte god psykososial førstehjelp.

Målgruppe
Kurset er obligatoriske for alle frivillige og ansatte i Røde Kors.

Om kurset:
Sjansen er stor for at du, som frivillig eller ansatt i Røde Kors eller som privatperson, før eller siden vil møte på mennesker som helt nylig ble rammet av en krise, ulykke eller katastrofe.

Forskning de siste årene har vist at psykososial førstehjelp i timene og de første dagene etter at en hendelse av alvorlig karakter har funnet sted, har en sterk forebyggende effekt og kan være med på å hindre at en person får psykiske problemer på lengre sikt.

Som hjelper kan man lett bli usikker i møte med en berørt og spørsmål som ofte melder seg kan for eksempel være:

  • Er jeg god nok til å hjelpe?
  • Skulle det ikke vært en person som står nærmere enn meg?
  • Skal jeg være stille, snakke, holde rundt eller holde meg unna?
  • Bør det ikke være en profesjonell som hjelper?

Undervisningsform
Kurset veksler mellom dialog, gruppeoppgaver, refleksjon og diskusjon. Alle kursdeltakere vil få utdelt et deltakerhefte som de aktivt må bruke underveis i kurset, og som i etterkant kan brukes som et nyttig informasjonshefte. Det deles også ut kursbevis.

Påmelding: else.moe@rodekors.org

Du vil motta bekreftelse på din påmelding. Spørsmål sendes til samme e-postadresse.

Påmeldingsfrist: Senest 1 uke før kursdato.

I pausene serverer vi både noe godt og sunt å bite i tillegg til kaffe/te og vann

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x