Kurskalender

Tønsberg Røde Kors tilbyr ulike kurs til alle frivillige. Her er oversikten over når og hvor de holdes.

Kursene som er presentert nedenfor er obligatoriske kurs for alle som er frivillige i Røde Kors. Kursene er åpne for alle deltakere fra andre Røde Kors-avdelinger, men på førstehjelpskurset prioriteres frivillige fra Tønsberg. Introduksjonskurset er åpent for alle som tenker å engasjere seg som frivillig i Røde Kors.

Indroduksjonskurset - om Røde Kors (3 timer) 18.00-21.00
Torsdag 7. september - Hedrumsgate 4, Tønsberg
Tirsdag 7. november - Hedrumsgate 4, Tønsberg

Psykososial førstehjelp (3 timer) 18.00-21.00
Tirsdag 5 september - Hedrumsgate 4, Tønsberg
Tirsdag 5. desember - Hedrumsgate 4, Tønsberg

Førstehjelpskurs (5 timer)
21. og 23. august - Hedrumsgate 4, Tønsberg.
(Kurset går over 2 dager: Mandag 21. august kl 18-21 og onsdag 23. august kl 18-20 )
 

Du vil motta bekreftelse på din påmelding. Spørsmål sendes til samme e-postadresse.