Røde Kors prinsippene

Røde Kors-prinsippene Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i 1965.

De 7 Røde Kors prinsippene

Humanitet

Upartiskhet

Nøytralitet

Uavhengighet

Frivillighet

Enhet

Universalitet