Slik er Røde Kors organisert

Landsmøtet er Røde Kors’ øverste myndighet og et kraftsentrum i vår humanitære bevegelse.

Landsmøtet

Landsmøtet er Røde Kors’ øverste myndighet og et kraftsentrum i vår humanitære bevegelse.

I løpet av landsmøtet får representanter for hele landets lokal- og distriktsforeninger anledning til å diskutere og stadfeste veivalgene for virksomheten vår.

Landsstyret

Landsstyret er Norges Røde Kors' høyeste styrende myndighet i perioden mellom to landsmøter. Landsstyret leder landsforeningens virksomhet og forvalter organisasjonens midler i samsvar med det Hovedprogram og de vedtak som er vedtatt på Landsmøtet.

Landsstyret representerer Røde Kors i Norge overfor statsmyndighetene i Norge, i andre land, samt overfor Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger utenfor Norge.

Mandat

Landstyrets medlemmer 2014-2016

Kontroll og Valgkomitéen 2014-2017

Det sentrale råd

Landsrådene i Røde Kors

Ansatte i sekretariatet

 

 

Finn din lokalforening

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke: