Pressetelefon (ikke SMS): 
+47 94 87 29 99

pressevakt@redcross.no

Kommunikasjonssjef

Geir Arne Bore
geir.bore@redcross.no

Frontsjef og innholdsansvarlig

Eivind Sørlie
eivind.sorlie@redcross.no

Kommunikasjonsrådgivere:

Arild Blomkvist
arild.blomkvist@redcross.no

Susanne Sundbye
susanne.sundbye@redcross.no

Olav Saltbones
olav.saltbones@redcross.no

Ingrid Brandal Myklebust
ingrid.myklebust@redcross.no

Internkommunikasjonsrådgiver

Thea Rønneberg
thea.ronneberg@redcross.no

Magasinredaktør

Marianne Wellen:
marianne.wellen@redcross.no

Digital forvaltning, rodekors.no
Peer M. Rohrer:
peer.rohrer@redcross.no

Røde Kors på sosiale medier

Twitter
Facebook
Snap: rodekors.no
Instagram
YouTube

Sekretariatet

Ansatte

Pressebilder President og Generalsekretær