Årsrapporter Røde Kors

Røde Kors' mandat er å være tilstede for sårbare mennesker når de trenger oss mest - i Norge såvel som i resten av verden. Årsrapporten beskriver våre aktiviteter og innsatsområder.

Årsrapporten 2016
Humanitært handlinsgrom under press

Annual Report 2016
Scope for humanitarian action under pressure

Årsrapporten 2015
Større humanitære behov. Sammen får vi hjelpen helt frem

Annual Report Norwegian Red Cross 2015

Årsrapporten 2014
Viktigere enn noen gang. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Årsrapporten 2013

Årsrapporten 2012

Årsrapporten 2011

Årsrapporten 2010

Årsrapporten 2009

Årsrapporten 2008