For samarbeidende redningsaktører

Fagressurser for redningsaktører som samarbeider med Røde Kors.

Røde Kors skredkort 2017-2018 (sist oppdatert 30.11.17)

Skredkort 2017-2018: skred mot bygning - utfyllende forklaring
Skredkort beskrivelse

Fagkurs skred 11.-18. mars 2018. Invitasjon til eksterne ligger her, og fristen for påmelding har gått ut.

Se også:

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

Gjeldende «Retningslinjer for Redningstjeneste ved snøskredulykker» er tilgjengelig på nettsidene til Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)