Rapporter og publikasjoner

Røde Kors er en åpen og transparent organisasjon. Her finner du våre sist publiserte strategier, dokumenter, års- og aktivitetsrapporter.

Øvrige rapporter og publiseringer

Norges Røde Kors rapporter og verktøy om beskyttelse av helsepersonell, sykehus, ambulanser og pasienter i konfliktområder og andre uroligheter.
Internasjonale Røde Kors handlingsplaner og rapporter for kjønn og likestilling.
Røde Kors Magasinet produseres 4 ganger årlig og gir et dypere innblikk i Røde Kors aktiviteter og arbeid nasjonalt og internasjonalt.