For samarbeidende redningsaktører

Fagressurser for redningsaktører som samarbeider med Røde Kors.

Røde Kors skredkort 2015-16

Skredkort beskrivelse

Invitasjon og søknadsskjema til Fagkurs skred 2017

Se også:

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

Gjeldende «Retningslinjer for Redningstjeneste ved snøskredulykker» er tilgjengelig på nettsidene til Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)