For samarbeidende redningsaktører

Fagressurser for redningsaktører som samarbeider med Røde Kors.

Røde Kors skredkort 2015-16 (sist oppdatert 22.11.15)

Skredkort beskrivelse

Fagkurs skred 11.-18. mars 2018. Invitasjon til eksterne ligger her, og frist for påmelding er 20. november 2017.

Se også:

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

Gjeldende «Retningslinjer for Redningstjeneste ved snøskredulykker» er tilgjengelig på nettsidene til Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)