For samarbeidende redningsaktører

Fagressurser for redningsaktører som samarbeider med Røde Kors.

Røde Kors skredkort 2015-16

Skredkort beskrivelse

Aksjonsledelse søk og redning - invitasjon til og søknadsskjema for eksterne. 

Fagkurs søk og redning - invitasjon til eksterne. 

Se også:

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

Gjeldende «Retningslinjer for Redningstjeneste ved snøskredulykker» er tilgjengelig på nettsidene til Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)