Røde Kors Magasinet

Røde Kors Magasinet produseres 4 ganger årlig og gir et dypere innblikk i Røde Kors aktiviteter og arbeid nasjonalt og internasjonalt.