Dette gjør vi

Røde Kors Ungdom driver mange ulike aktiviteter rettet mot ungdom.

Røde Kors Ungdom arrangerer aktivitet på asylmottak over hele landet for å gjøre livet bedre for både enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og andre som må bo der.
Vi trenger alle en kompis. Røde Kors Ungdom kobler unge flyktninger sammen med en kompis i deres lokalsamfunn.
Ungdomsdelegatprogrammet er Røde Kors Ungdoms program for gjensidig internasjonal utveksling av unge frivillige, for frivillig arbeid i utlandet.
Røde Kors Ungdom har årlige kampanjer der vi gjør en ekstra innsats for viktige saker.
Røde Kors Ungdoms møteplasser er mangfoldige sosialiseringsarenaer hvor ungdommer møtes for å dele hyggelige opplevelser i et inkluderende miljø.
Røde Kors Ungdom arrangerer rollespillet På flukt for å skape økt kunnskap om årsaker til flukt, og forståelse og toleranse for personer som flykter.
Det er viktig for unge å ha et sunt forhold til sex og seksualitet, med gode holdninger, god selvfølelse og trygghet.
Her finner du oversikt og påmeldingsinfo til sentrale samlinger i Røde Kors Ungdom.