Ungdommer og frivillige leker med hoppetau i Lesotho Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Internasjonal utveksling

Ungdomsdelegatprogrammet er Røde Kors Ungdoms program for gjensidig internasjonal utveksling av unge voksne med bred frivillig erfaring, og minst et år som frivillig i Norges Røde Kors.

Målet er at ungdom skal få kunnskap og erfaringer som gjør dem bedre rustet til å møte de humanitære utfordringene som finnes der de bor.

Hvor lenge varer utvekslingen?

Ungdomsdelegater fra Røde Kors Ungdom i Norge arbeider ni måneder i en Røde nasjonalforening, mens ungdomsdelegater fra denne naskonalfroeningen deler sine erfaringer i like lang tid i Norge. To ungdomsdelegater fra hver nasjonalforening jobber sammen i team i løpet av utvekslingen.

Programmet består av en måneds felles opplæring, ni måneders arbeid i vertslandet og to måneders etterarbeid når de kommer tilbake. Ungdomsdelegatenes opplæring starter i august, mens de som regel reiser ut til distrikt og nasjonalforening i begynnelsen av september. I juni møtes alle ungdomsdelegatene igjen til en felles evaluering, før de reiser hjem til avsluttende etterarbeid. Opplæring, reiseutgifter, opphold og andre utgifter dekkes av Røde Kors.

Hvor kan jeg reise?

Siden oppstarten har Norges Røde Kors sendt ut og mottatt ungdomsdelegater fra søsterforeninger i Armenia, Aserbajdsjan, Colombia, Jamaica, Kenya, Libanon, Nepal, Rwanda, Sudan, Zimbabwe, Lesotho og Madagaskar.

Utvekslingen 2018/2019 er mellom Norge, Nepal, Colombia og Kenya.

Hva gjør man som ungdomsdelegat?

Arbeidsoppgavene varierer fra land til land, basert på de lokale behovene. Felles for alle ungdomsdelegatene er arbeidet med å styrke ungdomsstrukturen og kapasiteten til Røde Kors Ungdom, øke de frivilliges deltakelse i beslutningsprosesser og å dele kulturelle og mellommenneskelige erfaringer om ungdomsaktiviteter på tvers av Røde Kors. Sentralt i arbeidet står informasjonsarbeid, rekruttering, organisasjonsutvikling og gjensidig læring.

Alle ungdomsdelegatene dokumenterer kontinuerlig det humanitære arbeidet de er med på å gjennomføre. Les ungdomsdelegatenes blogger her.

Hvem kan bli ungdomsdelegat?

  • Mellom 21 og 28 år.
  • Minst et års erfaring som frivillig i Norges Røde Kors / Røde Kors Ungdom.
  • God fysisk og psykisk helse.
  • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i engelsk, som er arbeidsspråket i ungdomsdelegatprogrammet.
  • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i spansk eller fransk for relevante nasjonalforeninger.
  • Delta på det obligatoriske YBTC fra 19. - 22. april 2018 på Sundvolden hotel.
  • Tilgjengelig for å starte på kontrakt fra 13. august 2018 til feltoppdrag fram til slutten av mai 2019, og hjemkomstseminar fra 10. - 19. juni 2019.
  • Permanent bo- og oppholdstillatelse i Norge, og tilgjengelig for etterarbeid i Norge innen desember 2019.

Finn mer informasjon  her om  stillingsutlysningen

Hvordan søker jeg?

Det er en todelt søknadsprosess for å søke om å bli ungdomsdelegat.

1. For å søke om å bli ungdomsdelegat, må du først søke på det obligatoriske opptakskurset Youth Basic Training Course. Det er opptak en gang i året. Neste søknadsfrist er 1. mars 2018 for å søke om å bli ungdomsdelegat fra august 2018-juni 2019, i tillegg til 2 måneders etterarbeid. Utlysningen til å søke vil komme på Røde Kors sine nettsider, på Global.no og på Finn.no rundt midten av januar 2018.

Youth Basic Training Course finner sted 19. - 22. april 2018 på Sundvolden hotell, ca. 40 minutter fra Oslo.

2. Om du blir tatt opp til YBTC, så er det en ny søknadsprosess for å søke om å bli ungdomsdelegat i andre halvdel av april, og det vil bli gitt tilbud om ungdomsdelegat stillingene rundt slutten av mai 2018.

Vil du bli ungdomsdelegat? SØK HER! 

For spørsmål om ungdomsdelegatprogrammet,
send en e-post til: ungdom@redcross.no

Les info for vertsdistrikter

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om ungdomsdelegatprogrammet.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler