Internasjonal utveksling

Ungdomsdelegatprogrammet er Røde Kors Ungdoms program for gjensidig internasjonal utveksling av unge frivillige, for frivillig arbeid i utlandet.

Målet er at ungdom skal få kunnskap og erfaringer som gjør dem bedre rustet til å møte de humanitære utfordringene som finnes der de bor.

Hvor lenge varer utvekslingen?

Frivillige fra Røde Kors Ungdom i Norge arbeider ni måneder i en Røde Kors-forening i utlandet, mens frivillige fra denne foreningen deler sine erfaringer i like lang tid i Norge. To frivillige fra hvert land drar sammen på utveksling.
Programmet består av en måneds felles opplæring, ni måneders arbeid i vertslandet og to måneders etterarbeid når de kommer tilbake. Ungdomsdelegatenes opplæring starter i august, mens de som regel reiser ut til distrikt og nasjonalforening i september. I juni møtes alle ungdomsdelegatene igjen til en felles evaluering, før de reiser hjem til avsluttende etterarbeid. Opplæring, reiseutgifter, opphold og andre utgifter dekkes av Røde Kors.

Hvor kan jeg reise?

Siden oppstarten har Norges Røde Kors sendt ut og mottatt ungdomsdelegater fra søsterforeninger i Armenia, Aserbajdsjan, Colombia, Jamaica, Kenya, Libanon, Nepal, Rwanda, Sudan, Lesotho og Zimbawe.

Utveksling 2016/2017 er mellom Norge, Nepal, Madagaskar og Colombia.

Hva gjør man som ungdomsdelegat?

Arbeidsoppgavene varierer fra land til land, basert på de lokale behovene. Felles for alle ungdomsdelegatene er arbeidet med å styrke ungdomsstrukturen og kapasiteten til Røde Kors Ungdom, øke de frivilliges deltakelse i beslutningsprosesser og å dele kulturelle og mellommenneskelige erfaringer om ungdomsaktiviteter på tvers av Røde Kors. Sentralt i arbeidet står informasjonsarbeid, rekruttering, organisasjonsutvikling og gjensidig læring.

Alle ungdomsdelegatene dokumenterer kontinuerlig det humanitære arbeidet de er med på å gjennomføre. Les ungdomsdelegatenes blogger her.

Hvem kan bli ungdomsdelegat?

 • Du må være mellom 21 og 28 år.
 • Du må være medlem av Røde Kors.
 • Du må ha minst et års erfaring som frivillig i Røde Kors / Røde Kors Ungdom.
 • Du må ha god fysisk og psykisk helse.
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i engelsk.
 • Det kan også være aktuelt med gode muntlige og skriftlige kunnskaper i spansk eller fransk hvis du skal utveksle til enkelte land.
 • Du må gjennomføre kurset “Youth basic training course” (YBTC).

Hva får du for arbeidet?

 • Spennende frivillig arbeid i verdens største humanitære bevegelse.
 • Meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver under ni måneder i felt hos en Røde Kors nasjonalforening i utlandet.
 • En måned opplæring ved Røde Kors og Fredskorpset.
 • Muligheten til å utvikle Røde Kors i Norge gjennom to måneders etterarbeid.
 • Losji, reise og utgifter til visum/vaksinasjoner dekket.
 • Lommepenger under utvekslingen.
Odilia Häussler Melbøe
Nasjonal koordinator, ungdomsdelegatprogrammet
E-post
odilia.melboe@redcross.no
Mobil
458 11 530