Rollespillet på flukt fra Røros, en gruppe deltakere går over sanden Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

På flukt

Røde Kors Ungdom driver informasjonstiltaket På flukt for å øke kunnskap, forståelse og engasjement for flyktninger og asylsøkeres humanitære behov og rettigheter.

Røde Kors Ungdom har drevet informasjonstiltaket På flukt siden 2002. Noe av grunntanken til På flukt er å skape et større humanitært engasjement ved å ta i bruk opplevelsesbasert læring. Målgruppen for tiltaket er ungdom. Ved å oppleve noe av samme handlingsrom, motivasjon og press som flyktninger og asylsøkere opplever i virkeligheten, gir deltakelse i På flukt-opplegget en mer personlig forståelse av tematikken enn mer konvensjonelle læringsmetoder.

For tiden jobbes det med å fornye og videreutvikle konseptet. Det tas derfor ikke bookinger av På flukt på nåværende tidspunkt. Planen er å gjennomføre piloter av nye På flukt i 2018. Mer informasjon om tid og sted for disse vil publiseres på hjemmesidene når det er klart.

Har du spørsmål eller innspill til videreutviklingsarbeidet? Ta kontakt med:

Rachel Therese Stølan
Rådgiver, På flukt
E-post
Rachel.Stolan@redcross.no
Mobil
941 40 914
 
Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x