Sentral Ungdomskonferanse

OBS: Det er nå fullt for observatører. Er det flere som vil melde seg på SUK som observatør bes de ta kontakt med organisasjonsrådgiver Kine Gjerstad Eide på kine.eide@redcross.no med informasjon. Det er fortsatt åpent for å melde seg på som delegat.

Sentral ungdomskonferanse (SUK) er Røde Kors Ungdoms landsmøte. Den arrangeres fra 28. – 30. oktober 2016 på Sundvolden Hotell i Sundvoll. Her treffes mange unge tillitsvalgte fra hele landet for å velge nytt Landsråd, Sentral valgkomité og for å bestemme hva Røde Kors Ungdom skal jobbe med fremover.

Hva skjer på årets Sentral ungdomskonferanse?

Valg av nytt Landsråd og sentral valgkomité! På årets SUK skal det blant annet vedta handlingsplan for 2017, revidert politisk plattform og resolusjoner. I tillegg skal det velges nytt landsråd.Utover det formelle møtet vil det også være et spennende faglig program, Gallamiddag, åpen stands, underholdning og spennende taler.

Hvem kan delta?

SUK er for alle tillitsvalgte i distriktsråd, lokalråd og landsråd Ungdom.  Du må være medlem i Røde Kors og være mellom 13 og 30 år og har betalt medlemskontingent for 2016. Er du ikke medlem? Her kan du melde deg inn!

Under SUK og valget er man enten delegat eller observatør. Å være delegat betyr at man har stemmerett. Hvert distriktsråd (eller distrikt) kan sende 2 delegater og hvert lokalråd kan sende en delegat. Det er distriktsrådet og lokalrådet som bestemmer hvem som skal være delegat. Alle andre deltakere melder seg på som observatører. Alle distriktene kan sende observatører til SUK. Observatører kan komme med innlegg underveis, og selv om man ikke har stemmerett har man allikevel stor påvirkning!

Påmelding og praktisk informasjon

Både delegater og observatører deltar gratis på SUK.

PÅMELDINGSSKJEMA FINNER DU HER.

 

Vi dekker reiseutgifter og opphold til alle deltagerne. Bestilling av reise gjøres også på påmeldingsskjema. Vi kan kun bestille fly billetter. Deltagerne som reiser med tog eller buss må bestille egne reise, og sendre refuksjonsskjema etter SUK.  Påmeldingsfristen er 2. oktober 2016.

Påmelding er bindende: Ved avbestilling vil du få faktura for utbetaling av opphold og reiseutgifter.

Spørsmål?

Skriv en epost til ungdom@redcross.no hvis du trenger mer informasjon.

Landsrådet for Røde Kors Ungdom inviterer til Sentral ungdomskonferanse i Sundvolden Hotell i Buskerud fra 28. - 30. oktober 2016. Innkallingen er nå sendt ut.