Innkalling til SUK 2016

Landsrådet for Røde Kors Ungdom inviterer til Sentral ungdomskonferanse i Sundvolden Hotell i Buskerud fra 28. - 30. oktober 2016. Innkallingen er nå sendt ut.

Innkalling til Sentral ungdomskonferanse er nå sendt ut til alle distriktsrådene, lokalrådene, kontaktpersoner på distriktskontoret og daglig ledere. Alle distrikter inviteres til å sende delegater og observatører til SUK. Ta en avgjørelse i ditt distriktsråd eller lokalråd om hvem som skal representere dere på Sentral ungdomskonferanse i 2016.

I innkallingen finner dere en oversikt over hvor mange delegater fra hvert distrikt og lokalforeninger som kan delta på Sentral ungdomskonferanse. Påmeldingen har nå begynt, og påmeldingsfristen er satt til 02. oktober 2016. Vi dekker reiseugifter og deltageravgiften til alle (både delegater og observatører). Alle påmeldinger er bindende.

Saker til behandling av ungdomskonferansen må sendes til ungdom@redcross.no innen 4. september 2016. Sakspapirer sendes til alle påmeldte på e-post senest 28. september 2016.

Ønsker dere å fremme en sak på Sentral ungdomskonferanse eller har dere spørsmål? Send epost til ungdom@redcross.no.

Innkalling til Sentral Ungdomskonferanse 2016.pdf