Innkomne forslag

Her kommer innkomne forslag fra påvirkningstorget. Redaksjonskomiteens innstilling legges ut her tidlig søndag.