Kandidater til landsråd og sentral valgkomite søkes

Ønsker du å bidra i verdens største humanitære organisasjon?

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for sårbare unge i alderen 13-30, og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors. Røde Kors Ungdom arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Høres dette ut som noe for deg? Er du mellom 15 og 30 år? Sitter du med et stort engasjement om å gjøre en forskjell i verden? Har du lyst på nye utfordringer, og er villig til å gjøre en innsats? Da er det akkurat deg vi er på utkikk etter som kandidat til Røde Kors Ungdoms landsråd og valgkomité!

Landsråd for Røde Kors Ungdom: Landsrådet er Røde Kors Ungdoms nasjonale fagrådgiver til landsstyret for Norges Røde Kors, og leder Røde Kors Ungdoms arbeid og utvikling på et nasjonalt nivå mellom de Sentrale ungdomskonferansene, som er Røde Kors Ungdom øverste demokratiske organ. Landsrådet består av elleve (11) personer som alle er frivillige tillitsvalgte i Røde Kors Ungdom.

Landsrådets arbeid går ut på å:

- Videreutvikle og kvalitetssikre Røde Kors Ungdoms virksomhet i henhold til landsrådets handlingsplan og budsjett, og innenfor rammene av Røde Kors hovedprogram, Strategi for Røde Kors Ungdom og Vedtekter for Røde Kors Ungdom.

- Årlig arrangere og innkaller til Sentral ungdomskonferanse.

- Tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging gjennom å årlig invitere til ulike nasjonale samlinger.

- Representere Røde Kors Ungdom nasjonalt og internt i Røde Kors.

- Påvirke beslutningstakere i henhold til Røde Kors Ungdoms politiske plattform.

- Gi faglige innspill og anbefalinger knyttet til ungdomsaktiviteter i organisasjonen, gjennom Røde Kors Landsstyret, sekretariatet og ulike sentrale og nasjonale utvalg.

- Være organisasjonens ansikt utad

- Og mye mer!

Verv på valg i landsrådet for Røde Kors Ungdom:

Landsrådsleder (1 år): Leder for landsråd Røde Kors Ungdom velges av Sentral Ungdomskonferanse, og leder landsrådet mellom ungdomskonferansene. Landsrådsleder har ansvar for å lede og følge opp tillitsvalgte i Landsrådet og i organisasjonen, sørger for at Landrådet for Røde Kors Ungdom gjennomfører sitt mandat og oppgaver.

Politisk nestleder (1år): Politisk nestleder velges av Sentral ungdomskonferanse, og har ansvar for å drive og koordinere det humanitærpolitiske arbeidet mellom ungdomskonferansene for å følge aktuelle politiske spørsmål som berører Røde Kors Ungdoms fagområder. Politisk nestleder har ansvar for helhetlig koordinering og oppfølging av påvirkningsarbeid i landsrådet, og skal sikre at landsrådets politisk påvirkningsarbeid styrker Røde Kors Ungdoms arbeid på nasjonalt og distriktsnivå.

Organisatorisk nestleder (1år): Organisatorisk nestleder velges av Sentral ungdomskonferanse, og har helhetlig ansvar for distriktsoppfølging og organisasjonsutvikling for å koordinere og følge opp organisatoriske prosesser som settes i gang mellom Sentral ungdomskonferansene.

6 Medlemmer (1 år): Landsrådet vedtar ansvarsfordeling mellom landsrådsmedlemmene på sitt første landsrådsmøte etter Sentral ungdomskonferanse. Medlemmer får ansvarsområder innenfor migrasjon, seksual opplysning, psykisk helse, kampanje, distriktsoppfølging og opplæring, som de skal følge opp og videreutvikle.

2 Varamedlemmer (1 år): Varamedlemmene velges på Sentral ungdomskonferanse. Landsrådet vedtar en ansvarsfordeling mellom landsrådsmedlemmene på sitt første landsrådsmøte etter Sentral ungdomskonferanse. Varamedlemmene påtar seg ansvar etter egen ønske, men må ha fleksibilitet å ta på seg flere oppgaver, dersom det er behov for å stepper inn for andre.

Valgkomité for Røde Kors Ungdom: Valgkomiteen som velges av Sentral ungdomskonferanse, og er ansvarlig overfor Sentral ungdomskonferanse og legger sitt forslag til innstilling på møte. Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer, og er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater til ulike verv. Valgkomiteen skal imidlertid sørge for en balansert sammensetning i sine forslag hvor det er tatt nødvendig hensyn til oppgavenes innhold, landsrådets ansvar og kandidatenes samlede kompetanse.

Valgkomiteens arbeid går ut på å:

- Finne de beste kandidatene som kan lede Røde Kors Ungdom.

- Finne ut hva de frivillige ønsker inn i både landsrådet og valgkomiteen.

- Lage en innstilling og beretning til Sentral Ungdomskonferanse.

Verv på valg i valgkomiteen:

Leder (1 år): Komiteens lederleder valgkomiteen, og følger opp de andre medlemmer i valgkomiteen, samt sørge for at komiteens mandat og oppgaver blir gjennomført innenfor satte tidsfrister. Videre har ansvar for å holde kontakt med utdelte distrikt og kandidater.

(2) Medlemmer (1 år): Har kontakt med utdelte distrikt og kandidater, samt frivillige som tipser om kandidater osv.

(2) Varamedlemmer (1 år): Har kontakt med utdelte distrikt og kandidater, samt frivillige som tipser om kandidater.

Høres dette ut som noe for deg? Felles for alle vervene er at du får en utrolig viktig kompetanseutvikling og erfaring som du kan ta med deg videre i livet. Så har du lyst, engasjement og tid, eller hvis du skulle ha noen spørsmål anbefales det å ta kontakt med valgkomiteen på valgkomiteungdom@redcross.no.

Klikk her for søknadsskjema

CV sendes til overnevnt epostadresse i format som kan lastes ned her

Klikk her for link til eksempel-CV.

 Søknadsfristen er 16. september 2016!