Stort gruppebilde fra Landsleir 2017 på Gulsrud Vis bildetekst
Foto: Sverre Ø. Eikill

Prosjektgruppe for Landsleir 2018

Vil du være med på å skape årets beste opplevelse for Røde Kors Ungdom-frivillige?

Vi søker frivillige som vil bidra til å planlegge, forme og gjennomføre Landsleir på Gulsrud 4.-8. juli 2018.

Målet med landsleir er erfaringsutveksling mellom frivillige, en møteplass hvor frivillige kan knytte kontakt, øke kunnskapen om Røde Kors Ungdoms fagområder og bli inspirert til lokal aktivitet. Prosjektgruppen skal planlegge sosialt og faglig program for leiren og vurdere hvordan vi på best mulig måte kan organisere gjennomføringen med ulike roller og team.

Prosjektgruppen vil jobbe sammen med en ansatt prosjektleder fra sekretariatet. Målet er å få på plass en gruppe på fire personer som kan ha et første møte før jul. Basert på kompetansen til de som søker vil vi fordele roller og ansvarsområder. På første møte vil vi se på evalueringene fra i fjor, hvordan vi kan videreføre det som fungerte bra og forbedre det som trengs for å lage en super leir.

Vi søker frivillige som har noen av følgende kompetanser og egenskaper:

Kompetanse:

 • God kjennskap til Røde Kors Ungdoms fagområder og aktiviteter
 • Tidligere erfaring med å gjennomføre landsleir
 • Erfaring med å gjennomføre andre større arrangement
 • Kursholder
 • Aktivitetsleder
 • Rekruttering
 • Promotering
 • Logistikk
 • Førstehjelp
 • Psykososial førstehjelp


Egenskaper:

 • Ansvarsfull
 • Kreativ
 • Sosial
 • Strukturert
 • Løsningsorientert

Hvordan søke?

Søknadsfristen er 12.12.17.

Skriv maks en A4-side hvor du forteller om din motivasjon for å bli med i prosjektgruppa, din nåværende rolle i Røde Kors Ungdom og hvilken kompetanse og egenskaper du kan bringe inn i gruppa. Du får svar før jul om du blir valgt med i gruppen!

Send søknad til elisabeth.magnus@redcross.no, rådgiver i Røde Kors Ungdom

I tillegg til prosjektgruppa vil vi trenge frivillige til mange oppgaver som vi vil rekruttere på et senere tidspunkt.

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x