Søk penger til lokal aktivitet

Med Frifond kan du søke penger til lokal humanitær aktivitet eller organisasjonsutvikling.

Retningslinjer for Frifond i Røde Kors Ungdom 2016
Vedtatt av Landsråd for Røde Kors Ungdom 3.3.2016

Søk om Frifond-midler onlineskjema.
PS. Frist for Frifond søknader 2016 var 16. november. Ny søknadskjema for Frifond 2017 kommer til det nye året.

Rapporteringsskjema for frifond.

Frifond er midler Røde Kors Ungdom søker fra Landsrådet for Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU). Tildelingen fra LNU baseres på antall lokalforeninger og antall medlemmer under 26 år. Fem prosent av tildelingen fra LNU til Røde Kors går til å administrere og forvalte midlene.

Frifondmidlene skal styrke og støtte lokal ungdomsstyrt aktivitet, og blir delt ut til Røde Kors Ungdom-lokallag etter prosjektsøknad. Frifondmidler utbetales kun til bankkontoen til den Røde Kors-lokalforeningen søkergruppen tilhører. Midlene er øremerkede til aktiviteten man har oppgitt i søknaden, og vil bli krevd tilbakebetalt dersom de brukes på noe annet uten godkjenning fra Røde Kors Ungdoms sentralledd. Røde Kors Ungdom skal betale ut midler til lokallag innen 1. desember. Midler som blir delt ut i 2016 må være brukt opp senest 30. juni 2017.

Spørsmål og svar

Hvem kan søke om støtte fra Frifond?

Når kan du søke om støtte?

Hva kan du søke om støtte til?

Hva kan du ikke søke om støtte til?

Hvor lang tid tar det å få svar?

Hva skjer når du får svar?

Hva gjør du med ubrukte penger?

Har du ytterligere spørsmål knyttet til Frifond, tar du kontakt på e-post: Adminstrasjonsrådgivercecilia.valenzuela@redcross.no