Rapporteringsskjema for Frifond

Alle som mottar støtte fra Frifond må sende inn en rapport på hva de har brukt pengene på.

Her er rapporteringsskjema for Frifond 2017. Dette er et Word-dokument som dere først må laste ned og så utfylle. Når dere er ferdige, sender dere utfylt skjema til ungdom@redcross.no. Sett søknadsnummeret i emnefeltet. Eksempel: "Frifond 0012017".

Rapporteringsskjema for Frifond